Onze diensten

De diensten van Wellens & Goedhart staan in het teken van ondersteuning, begeleiding en/of vertegenwoordiging. Hierin komen wij op voor uw belangen, zorgen we dat uw administratie op orde is (en blijft) en coördineren we de zorg die benodigd is voor uw persoonlijke situatie. Zo helpen wij mensen, al dan niet met een beperking, hun toekomst zorgeloos tegemoet te kunnen zien.

Wij staan voor mensenwerk, waarin niet de problematiek maar de persoon zelf centraal staat. Samen met u als client en/of uw begeleider stellen we een persoonlijk plan op geheel gericht op uw leven en een reëel beeld voor de toekomst. Door middel van goede contacten met maatschappelijk werk, gemeentelijke diensten en onze betrouwbare reputatie bij deurwaarders kunt u er van op aan dat er ook voor uw situatie bij ons een oplossing gevonden kan worden.   

Lees hieronder wat deze diensten precies inhouden en als u vragen heeft, een gesprek wilt plannen of advies wenst te krijgen. Neem dan contact op.

Brochure

Wij hebben een brochure met alle informatie om te bekijken of te printen om deze bijvoorbeeld mee te nemen tijdens huisbezoeken. Het is tevens ook mogelijk om gedrukte exemplaren te ontvangen, neem hiervoor contact op.

Onze diensten

De diensten van Wellens & Goedhart staan in het teken van ondersteuning, begeleiding en/of vertegenwoordiging. Hierin komen wij op voor uw belangen, zorgen we dat uw administratie op orde is (en blijft) en coördineren we de zorg die benodigd is voor uw persoonlijke situatie. Zo helpen wij mensen, al dan niet met een beperking, hun toekomst zorgeloos tegemoet te kunnen zien.

Wij staan voor mensenwerk, waarin niet de problematiek maar de persoon zelf centraal staat. Samen met u als client en/of uw begeleider stellen we een persoonlijk plan op geheel gericht op uw leven en een reëel beeld voor de toekomst. Door middel van goede contacten met maatschappelijk werk, gemeentelijke diensten en onze betrouwbare reputatie bij deurwaarders kunt u er van op aan dat er ook voor uw situatie bij ons een oplossing gevonden kan worden.   

Lees hieronder wat deze diensten precies inhouden en als u vragen heeft, een gesprek wilt plannen of advies wenst te krijgen. Neem dan contact op.

Brochure

Wij hebben een brochure met alle informatie om te bekijken of te printen om deze bijvoorbeeld mee te nemen tijdens huisbezoeken. Het is tevens ook mogelijk om gedrukte exemplaren te ontvangen, neem hiervoor contact op.

Bewindvoering

In het kort
Wanneer u door fysieke en mentale klachten of beperkingen (tijdelijk) belemmerd wordt om uw geldzaken goed te overzien en te beheren, kan het zijn dat u bewind nodig heeft. Het kan ook zo zijn dat u door bijvoorbeeld problematische schulden het overzicht kwijt bent en structureel hulp nodig heeft. Bewind is een beschermingsmaatregel uitgesproken door de rechtbank, waarbij het beheer van uw geld en goederen wordt uitgevoerd door een bewindvoerder.

Waar helpen wij u zoal mee?
We zorgen ervoor dat post die uw bewindvoerder nodig heeft ook hier terecht komt en onderhouden contacten met diverse instanties. Dit geldt dus voor post van bv. deurwaarders en incassobureaus. We zorgen ervoor dat er uitvoering wordt gegeven aan een goed lopend budgetplan en beheren uw bankrekeningen. In geval van schulden zullen we een aanvraag doen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening en in bijzondere gevallen kunnen we een minnelijke regeling zelf onderzoeken. Hoe dan ook, iedere situatie vraagt om een andere aanpak en gaan graag voor u aan de slag!

Bewind aanvragen
Wanneer u bewind wilt aanvragen voor uzelf of degene waar u hulp voor zoekt bij Wellens & Goedhart, kunt contact opnemen. Dit mag middels ons contact-formulier, telefonisch of stuur een email naar: contact@wgbewind.nl.
Wij nodigen u en/of uw begeleider dan uit voor een intakegesprek waarin we uw situatie in kaart brengen. Hierna zullen we bij de rechtbank het beschermingsbewind aanvragen en zodra deze is toegekend start het bewind.

Bewindvoering

Bewindvoering

In het kort
Wanneer u door fysieke en mentale klachten of beperkingen (tijdelijk) belemmerd wordt om uw geldzaken goed te overzien en te beheren, kan het zijn dat u bewind nodig heeft. Het kan ook zo zijn dat u door bijvoorbeeld problematische schulden het overzicht kwijt bent en structureel hulp nodig heeft. Bewind is een beschermingsmaatregel uitgesproken door de rechtbank, waarbij het beheer van uw geld en goederen wordt uitgevoerd door een bewindvoerder.

Waar helpen wij u zoal mee?
We zorgen ervoor dat post die uw bewindvoerder nodig heeft ook hier terecht komt en onderhouden contacten met diverse instanties. Dit geldt dus voor post van bv. deurwaarders en incassobureaus. We zorgen ervoor dat er uitvoering wordt gegeven aan een goed lopend budgetplan en beheren uw bankrekeningen. In geval van schulden zullen we een aanvraag doen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening en in bijzondere gevallen kunnen we een minnelijke regeling zelf onderzoeken. Hoe dan ook, iedere situatie vraagt om een andere aanpak en gaan graag voor u aan de slag!

Bewind aanvragen
Wanneer u bewind wilt aanvragen voor uzelf of degene waar u hulp voor zoekt bij Wellens & Goedhart, kunt contact opnemen. Dit mag middels ons contact-formulier, telefonisch of stuur een email naar: contact@wgbewind.nl.
Wij nodigen u en/of uw begeleider dan uit voor een intakegesprek waarin we uw situatie in kaart brengen. Hierna zullen we bij de rechtbank het beschermingsbewind aanvragen en zodra deze is toegekend start het bewind.

Wij zijn lid van:

Mentorschap

In het kort
Wanneer u of een betrokkene het lastig vindt zijn eigen belangen te behartigen als het bijvoorbeeld gaat om verzorging, het maken van belangrijke keuzes en beslissingen of het communiceren met bepaalde instanties, kan een mentor hier ondersteuning in bieden.
Een mentor is dan ook een wettelijke vertegenwoordiger als het gaat om de uitvoering van zorg en het zorgplan dat voor uw persoonlijke situatie wordt opgesteld.

Waar helpt een mentor mee?
Bij mentorschap moet u niet denken aan directe (fysieke) hulp en/of begeleiding, wij mogen geen beslissingen nemen over zeer persoonlijke zaken en bij alles wat we doen wordt u ook betrokken. Wat een mentor wel doet is het regelen van zorg met zorgverleners en behandelaars. Wij communiceren namens u en/of begeleiden u tijdens gesprekken met zorg-instanties en grijpen in wanneer u niet de zorg krijgt die u nodig heeft. Daarlangs onderhouden wij ook nauw contact met betrokkenen zelf, simpelweg om weten hoe het gaat en of er (zorg) behoeften zijn waarbij ondersteuning geboden kan worden.

Mentorschap aanvragen
Net als bij bewindvoering komt u al dan niet samen met uw begeleider eerst bij ons op gesprek om een inventarisatie te maken van uw situatie en zorgwensen. Aan de hand hiervan wordt er samen met betrokkenen een plan van aanpak opgesteld en een verzoekschrift naar de rechtbank gestuurd. Mentorschap kan ook gecombineerd worden met bewindvoering, in dat geval zullen wij ook zorg dragen voor uw financiële belangen middels een budgetplan.
Neem gerust contact met ons op, voor een gesprek en we helpen u verder.   

Wij zijn lid van:

Mentorschap

Mentorschap

In het kort
Wanneer u of een betrokkene het lastig vindt zijn eigen belangen te behartigen als het bijvoorbeeld gaat om verzorging, het maken van belangrijke keuzes en beslissingen of het communiceren met bepaalde instanties, kan een mentor hier ondersteuning in bieden. Een mentor is dan ook een wettelijke vertegenwoordiger als het gaat om de uitvoering van zorg en het zorgplan dat voor uw persoonlijke situatie wordt opgesteld.

Waar helpt een mentor mee?
Bij mentorschap moet u niet denken aan directe (fysieke) hulp en/of begeleiding, wij mogen geen beslissingen nemen over zeer persoonlijke zaken en bij alles wat we doen wordt u ook betrokken. Wat een mentor wel doet is het regelen van zorg met zorgverleners en behandelaars. Wij communiceren namens u en/of begeleiden u tijdens gesprekken met zorg-instanties en grijpen in wanneer u niet de zorg krijgt die u nodig heeft. Daarlangs onderhouden wij ook nauw contact met betrokkenen zelf, simpelweg om weten hoe het gaat en of er (zorg) behoeften zijn waarbij ondersteuning geboden kan worden.

Mentorschap aanvragen
Net als bij bewindvoering komt u al dan niet samen met uw begeleider eerst bij ons op gesprek om een inventarisatie te maken van uw situatie en zorgwensen. Aan de hand hiervan wordt er samen met betrokkenen een plan van aanpak opgesteld en een verzoekschrift naar de rechtbank gestuurd. Mentorschap kan ook gecombineerd worden met bewindvoering, in dat geval zullen wij ook zorg dragen voor uw financiële belangen middels een budgetplan.
Neem gerust contact met ons op, voor een gesprek en we helpen u verder.   

Curatele

In het kort
Wanneer lichtere beschermingsvormen zoals bewindvoering en mentorschap niet voldoende zijn, kan een rechter een curator aan de betrokkene toewijzen. Dit gebeurd echter alleen wanneer iemand niet handelingsbekwaam wordt bevonden. Met andere woorden, niet in staat is om zelfstandig geld, bezit en andere persoonlijke zaken te beheren. Wanneer u dus onder curatele wordt gesteld, bepaald een curator de richting die nodig is om uw leven weer op orde te krijgen en te houden. Een combinatie van bewind en mentorschap dus eigenlijk.

Wat doet een curator?
Curatele is een behoorlijk ingrijpende maatregel, maar betekend vaak ook dat er een situatie is ontstaan waarbij het normale leven ernstig wordt belemmerd en de problematiek niet meer te overzien is. Daarom neemt een curator een aantal taken (tijdelijk) over om weer overzicht te krijgen en lopende problematiek op te lossen. Denk hierbij aan bv. het beslissen over financiële uitgaven, het beheren en betalen van rekeningen, toeslagen, uitkeringen etc. Maar ook uw belangen behartigd bij het verkrijgen van de juiste zorg en voorzieningen in levensonderhoud.

Curatele aanvragen  
Ook voor curatele wordt een wettelijk verzoek gedaan bij de rechtbank, dat we samen met u opstellen. De curator stelt dan in uw belang een plan van aanpak op, dat bestaat uit een budgetplan en een zorgplan passend bij uw situatie. Hebt u of een naaste curatele nodig? Wacht dan vooral niet te lang en neem gewoon contact op, we zijn er om u te helpen!

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op.

Curatele

Curatele

In het kort
Wanneer lichtere beschermingsvormen zoals bewindvoering en mentorschap niet voldoende zijn, kan een rechter een curator aan de betrokkene toewijzen. Dit gebeurd echter alleen wanneer iemand niet handelingsbekwaam wordt bevonden. Met andere woorden, niet in staat is om zelfstandig geld, bezit en andere persoonlijke zaken te beheren. Wanneer u dus onder curatele wordt gesteld, bepaald een curator de richting die nodig is om uw leven weer op orde te krijgen en te houden. Een combinatie van bewind en mentorschap dus eigenlijk.

Wat doet een curator?
Curatele is een behoorlijk ingrijpende maatregel, maar betekend vaak ook dat er een situatie is ontstaan waarbij het normale leven ernstig wordt belemmerd en de problematiek niet meer te overzien is. Daarom neemt een curator een aantal taken (tijdelijk) over om weer overzicht te krijgen en lopende problematiek op te lossen. Denk hierbij aan bv. het beslissen over financiële uitgaven, het beheren en betalen van rekeningen, toeslagen, uitkeringen etc. Maar ook uw belangen behartigd bij het verkrijgen van de juiste zorg en voorzieningen in levensonderhoud.

Curatele aanvragen  
Ook voor curatele wordt een wettelijk verzoek gedaan bij de rechtbank, dat we samen met u opstellen. De curator stelt dan in uw belang een plan van aanpak op, dat bestaat uit een budgetplan en een zorgplan passend bij uw situatie. Hebt u of een naaste curatele nodig? Wacht dan vooral niet te lang en neem gewoon contact op, we zijn er om u te helpen!

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op.

Onze aanpak

Als u of uw cliënt interesse heeft in onze dienstverlening gaan we als volgt te werk.

  1. U kunt ons mailen of bellen en uw vraag voorleggen;
  2. We maken een afspraak voor een kennismakings- en intakegesprek;
  3. Tijdens de intake zullen we onderzoeken of we u kunnen helpen met uw vraag en welke dienst u het meest zal helpen;
  4. Als we samen tot de conclusie komen dat we een goede match hebben zullen we de benodigde documenten voor u voorbereiden;


Samen met u als cliënt of uw begeleider zullen we een plan van aanpak maken dat op uw persoonlijke situatie gericht is. Deze afspraken worden omschreven in een budgetplan of zorgplan. Zo ontstaat duidelijkheid voor iedereen en weet u ook waar u aan toe bent.

Onze ervaring is dat mensen in het begin erg veel moeite hebben zich over te geven en het lastig vinden om de controle te verliezen. We zijn vanuit onze ervaring gewend om te gaan met deze processen en hebben hier aandacht en begrip voor. Vandaar dat er in de beginfase regelmatig contact is. Onze ervaring is dat cliënten na enige maanden rust krijgen, vertrouwen ontwikkelen en licht aan het eind van de tunnel zien.

Transparant

Graag willen we vanuit de afspraken die we met elkaar maken inzicht geven aan de uitvoering daarvan. We gebruiken voor de verwerking van onze activiteiten Onview. Iedere klant krijgt een eigen inlog en deze is te benaderen via https://mijn.onview.nl.

We evalueren de gemaakte afspraken en de samenwerking regelmatig en in ieder geval jaarlijks met u en/ of uw begeleider.

Jaarlijks leggen we verantwoording af aan de Rechtbank, die ons controleert of wij uw belangen goed behartigen.

Onze aanpak

Als u of uw cliënt interesse heeft in onze dienstverlening gaan we als volgt te werk.

  1. U kunt ons mailen of bellen en uw vraag voorleggen;
  2. We maken een afspraak voor een kennismakings- en intakegesprek;
  3. Tijdens de intake zullen we onderzoeken of we u kunnen helpen met uw vraag en welke dienst u het meest zal helpen;
  4. Als we samen tot de conclusie komen dat we een goede match hebben zullen we de benodigde documenten voor u voorbereiden;


Samen met u als cliënt of uw begeleider zullen we een plan van aanpak maken dat op uw persoonlijke situatie gericht is. Deze afspraken worden omschreven in een budgetplan of zorgplan. Zo ontstaat duidelijkheid voor iedereen en weet u ook waar u aan toe bent.

Onze ervaring is dat mensen in het begin erg veel moeite hebben zich over te geven en het lastig vinden om de controle te verliezen. We zijn vanuit onze ervaring gewend om te gaan met deze processen en hebben hier aandacht en begrip voor. Vandaar dat er in de beginfase regelmatig contact is. Onze ervaring is dat cliënten na enige maanden rust krijgen, vertrouwen ontwikkelen en licht aan het eind van de tunnel zien.

Transparant

Graag willen we vanuit de afspraken die we met elkaar maken inzicht geven aan de uitvoering daarvan. We gebruiken voor de verwerking van onze activiteiten Onview. Iedere klant krijgt een eigen inlog en deze is te benaderen via https://mijn.onview.nl.

We evalueren de gemaakte afspraken en de samenwerking regelmatig en in ieder geval jaarlijks met u en/ of uw begeleider.

Jaarlijks leggen we verantwoording af aan de Rechtbank, die ons controleert of wij uw belangen goed behartigen.

Wij bellen u!

Wilt u door ons gebeld worden voor een vrijblijvend gesprek? Dat kan! Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen z.s.m. contact met u op.

Zelf contact opnemen mag natuurlijk ook, kijk op onze contact-pagina voor meer informatie.